طراحی

طراحی فراتر از مرزها برای خودرویی که پیشران است

چرخ ها

چرخ ها

بیشتر بدانید

چراغ ها

چراغ ها

بیشتر بدانید

امکانات

امکانات

بیشتر بدانید

تجهیزات

راحتی در انحصار شما

کنسول میانی

کنسول میانی

بیشتر بدانید

صندلی ها

صندلی ها

بیشتر بدانید

ایمنی

اوج اطمینان

7 ایربگ

7 ایربگ

بیشتر بدانید

دوربین دید عقب

دوربین دید عقب

بیشتر بدانید

عملکرد

غلبه بر چالش ها

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

گیربکس 6 سرعته اتوماتیک

بیشتر بدانید

موتور بنزینی 2.0 لیتری

موتور بنزینی 2.0 لیتری

بیشتر بدانید